Ana içeriğe atla

BİLDİRİLER

Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları 

Bildiri özetleri, nur.okuroglu@majorgroup.org adresine e-mail olarak, TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Sunum yapan yazar 20 Ağustos 2021 tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıt dışı yazarların özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

 

Bildiri Gönderim Son Tarihi :  3 Eylül 2021 

Yazım Kuralları

1. Özetler nur.okuroglu@majorgroup.org adresine e-posta ile iletilecektir.

2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

5. Özet başlığında sadece ilk harfler büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. 

8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Vaka sunumları ise giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Times News Roman 12 Punto ve 1.5 satır aralığı olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Kelime 1, kelime 2, kelime 3. (3-5 kelime arası). Kaynaklar: Yazar adları 6 yazara kadar yazılacak , 6 dan fazla yazar adı et.all olarak, dergi yılı ve sayfası belirtilecektir.

10. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır. (Bildiri Özeti Örnek word dosyası için tıklayınız)

 

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 4 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı e-mail olarak gönderilecektir.

 

Sözlü Sunum Bilgileri

1.Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.

2.Her sunum için ayrılan süre kabul mektuplarında iletilecektir.

3.Sisteme bildiri özeti kabul edildiği halde, bildirisini belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, kongre bildiri kitabından çıkarılacaktır.

4. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.

5. Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

6. Kabul edilen bildiri özetleriniz, sözlü olarak sunulacak ve tartışılacaktır.

7. Bildirilerinizi nur.okuroglu@majorgroup.org mail adresine gönderebilir, bildirilerle ilgili tüm sorularınız için Fatih.Tepecik@majorgroup.org ile irtibata geçebilirsiniz.

 

 

Kaynak gösterimi için örnekler

Dergi makalesi:

Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery:Case Report.Turkiye Klinikleri  J Med Sci 2010;30(2):803-807.

Kitap:

UNICEF. State of the World's Children. New York: Oxford University Press, 1998.

Kitap içinde bölüm:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Online kitap ya da web sitesi:

Garrow A, Winhouse G. Anoxic brain injury: assessment and prognosis. In: Up To Date Cardiovascular Medicine [online]. Available at: www.UpToDateInc.com/card. Accessed February 22, 2000.